Kontur2017.se finns inte längre här. Testa fantastika2018.wordpress.com istället.

Science Fiction vs. Fantasy

De särskiljande dragen

Skillnaden mellan de två genrerna Science Fiction, eller Sci-Fi, och Fantasy har inte alltid varit ett direkt problem, men det finns skillnader som gör det enklare att särskilja de två och de kan vara till stor hjälp när man hamnar i heta diskussioner som berör just detta, möjligen lite nördiga, ämne.

  1. I Sci-Fi byggs en story upp baserat på vetenskap och denna vetenskap kan vara såväl möjlig som omöjlig eller förmodad möjlig i framtiden. Ofta upplevs Science Fiction-baserad litteratur eller film som otänkbar idag med frekventa inslag av resor i tid och rymd, men vilka är vi att säga att detta inte kommer att vara möjligt i framtiden. När det gäller Fantasy så byggs ofta historier som saknar vetenskaplig bas med frekventa inslag av magi och övernaturlighet.
  2. Fantasy är en äldre genre än Science Fiction och eventuellt en av de äldsta över huvud taget. Gudar, monster och magi utgjorde en betydande del av den litterära floran där i begynnelsen, t.ex. grekisk mytologi.
  3. Det finns regler inom både Science Fiction och Fantasy, men Fantasy är inte baserat på vetenskapliga sådana. I Fantasy skapar författaren sina egna regler.

Sci-Fi+Fantasy=Sant

Givetvis kan man skapa verk som väver samman Sci-Fi och Fantasy och där är väl Star Wars kanske det mest uppenbara exemplet. Vi människor lockas av det okända och många som gillar Sci-Fi gillar också Fantasy, och vice versa. Det som är den stora dragningskraften är underhållningen man får av de olika typerna. Vill du ha en helt annan form av underhållning kan du alltid besöka Jackpotcity där du får uppleva olika spel med både Fantasy, Sci-Fi och andra genrer. 

Har vi Sci-Fi att tacka för dagens mobiltelefoner?

Många hävdar att vi aldrig hade haft smarttelefoner om vi inte hade haft genren Sci-Fi. Tack vare att de ungdomar som växte upp med Star Trek kunde se besättningen jobba med handhållna enheter som innehöll all information de behövde så växte det fram en vilja att skapa just en sån produkt. Enligt vissa kan vi alltså tacka Gene Roddenberry för att vi idag kan spela på live casino i våra mobiler och samtidigt använda dem som ett uppslagsverk och kommunikationsmedel. Tack Gene!